Välkommen till Lund-Kloster Rotaryklubb!

Det är ett nöje för mig att som president under ett år leda vår klubb - en klubb som präglas av en öppen atmosfär och god stämning. Vi samlas en timme på tisdagar på Restaurang MEAT i Kattesund för att tillsammans äta en god lunch och få nya insikter genom att lyssna på ett intressant föredrag. Vi har en ambitiös programkommitté som sätter samman ett varierat program med duktiga talare. Våra föredragshållare ställer upp helt ideellt och i gengäld ger vi bidrag till Rotary Doctors, The Rotary Foundation och olika lokala projekt som klubbens medlemmar finner det värdefullt att stödja.
 
Rotary är i första hand ett yrkesnätverk och vi vill gärna samla många skiftande yrkesgrupper i vårt samhälle för ömsesidigt utbyte. Just nu har vi ca 60 medlemmar i yrkeskategorier som arkitekter, läkare, forskare, företagare, lärare, tandläkare, ingenjörer, ekonomer, hotellägare, mäklare, med flera. Vi välkomnar nya engagerade medlemmar! Tveka inte att kontakta vår klubb om du vill förena nytta med nöje (läs mer om medlemskap här). Själv uppskattar jag särskilt den avslappnade stämningen på våra möten, de nya kontakter jag har fått över åren, samt att varje möte ger mig någon ny kunskap eller insikt. Samtidigt stöder jag genom mitt medlemskap Rotarys humanitära verksamhet och gör gott i världen.
 
Det är medlemmarna som gör klubben. Alla bidrar efter sin egen förmåga till att göra Lund-Kloster Rotaryklubb till en intressant och engagerande mötesplats. 
 
Lund den 23 juli 2021,
 
Marie Löwegren
President Lund-Kloster RK